Migawki z fabryki Anschütz

Dawny film prezentujący proces powstawania broni w fabryce Anschütz. Powiedzenie "niemiecka jakość" znajduje tutaj pełne potwierdzenie.